Od podzimního valného shromáždění dne 11.05.2017 se představenstvo KJR schází společně v tomto obsazení: